alt-logotype-text-web

Skriver du informationstext i ditt dagliga arbete?

Är din text läsbar? För vem i så fall?

Hjälp nya och tidigare invånare i din kommun att bättre förstå viktiga budskap. Vi vill gärna ge er ett stöd i skrivprocessen genom verktyget BasALT.

Behovet av lättförståeliga texter ökar hela tiden eftersom mer och mer information sprids via nätet. Många av Sveriges invånare klarar bara att förstå information som är skriven på väldigt enkel svenska. Mycket av den information som är väsentlig för att man fullt ut ska kunna delta i samhällslivet blir därmed till stor del oanvändbar för dem. I arbetet med BasALT har vi fokuserat på analys och bearbetning av informationstexter skrivna för kommuninvånare.

BasALT är ett webbaserat verktyg som kan användas för att författa texter på enkel svenska. I verktyget finns möjligheter att analysera den text som skapas utifrån ett språkligt tillgänglighetsperspektiv.

Verktyget BasALT utvecklas av oss med stöd från Post- och Telestyrelsen inom satsningen Innovation för alla.

Är du är tveksam till om BasALT är det rätta verktyget för dig? Konsultera i så fall denna köpguide.

Annonser