Rekommendationer för textanalys och språkgranskning

Är din text läsbar? För vem i så fall? Hjälp kommunens nya och tidigare invånare att bättre förstå kommunens viktiga budskap i de stora förändringstider som vi nu lever i. I köpguiden nedan får du reda på vad du kan och bör göra för att underlätta läsbarheten i dina texter. Köpguiden som pdf-fil..

Köpguide: Varför kommuner måste höja läsbarheten på sin information och hur de kan välja rätt verktyg för att göra det.

1. Förstår större delen av kommunens innevånare det viktiga budskap du vill förmedla med din text? Är du inte säker? Läs i så fall det här.

Detta är en guide för informatörer och kommunikationschefer i Sveriges kommuner. Vi riktar oss till de personer som har ansvar för kvalitet och läsbarhet i kommunens kommunikation.

Vi heter Katarina Heimann Mühlenbock och Sofie Johansson och är forskare i språkteknologi med inriktning mot kognitiv nedsättning och svenska som andraspråk. Vi brinner för att föra ut vår kunskap om att göra texter läsbara och har därför gjort denna guide för att hjälpa Sveriges alla kommuner att ta tag i utmaningen att skriva på begriplig svenska. Introducera er, berätta att ni brinner för läsbar text, att ni ser stora utmaningar för kommuner och att ni tagit fram den här guiden för att hjälpa kommuner att ta tag i utmaningen.

 

2. Föredrar invånare att ringa kommunen? Ställer de frågor som ni redan har förmedlat? Får ni oförtjänt kritik för att inte informera vid viktiga händelser? Varför det är viktigt att ni förbättrar läsbarheten på ert informationsmaterial.

Vad händer om informationen inte når invånare på det sätt som ni tänkt? Jo, de ringer eller söker information på annat sätt. 25% av Sveriges befolkning har någon form avläs- och skrivproblem. Det kan vara personer med dyslexi, kognitiv nedsättning eller de som inte är vana läsare. Personer som har en annan språklig bakgrund behöver till en början texter med enkel svenska eller texter på engelska. Därefter mer avancerade texter. Att möta alla läsare och målgrupper på den nivå de befinner sig är inte lätt. Hur ser läget ut i just din kommun?

3. Nu är det mycket som händer i vårt samhälle. Många medborgare söker information dagligen. Därför är situationen angelägen. Missa inte denna möjlighet att få hjälp av oss.

Att förmedla information är både viktigt och tidskrävande. Kvalitetssäkring kan innebära flera saker. Rätt informationsinnehåll och korrekt uttryckssätt i rätt sammanhang är viktigt. En annan kvalitetsindikator är att agera snabbt vid både incidenter och samhällsförändringar. Med rätt hjälpmedel kan informationsspridning ske både mer effektivt men också med kvalitet.

4. Underlätta språkkvalitetskontroll genom att använda datorbaserade språkanalysverktyg.Hur kan göra för att välja ett läsbarhetsverktyg som verkligen gör skillnad?

Det finns olika behov av kontroll av språket. Beroende på behov listar vi nedan (tabell 1) olika lösningar.

bkpam2166633_tabell1_1

Våra råd till dig som skriver text för allmänheten. Här listar vi några olika alternativ och förklarar kort vad de innebär (tabell 2).

bkpam2166633_tabell2abkpam2166633_tabell2b

5. BasALT, ett lättanvänt och forskningsbaserat verktyg som säkerställer läsbar information.

Genom att välja att använda BasALT-verktyget så får man som användare:

1.Ett plattformsoberoende verktyg som används i vilken webbläsare som helst.

2.Ett forskningsbaserat analysverktyg som bygger på både erfarenhet och metoder som bevisats ha betydelse för läsbarhet i forskningsresultat både i Sverige och internationellt.

3.Ett stöd i skrivprocessen. Genom att använda BasALT får skribenten stöttning genom hela skrivprocessen i hela texten och även på meningsnivå.

4.Möjlighet att utföra djupgående språkliga analyser som inte finns i några andra textanalysverktyg för svenska idag.

Om oss:

Vi är två disputerade forskare i språkteknologi. Det innebär att vi i vår forskning använder och utvecklar datorbaserade verktyg för att analysera det svenska språket. Vi har två fokusområden i vår forskning, nämligen språkliga behov vid kognitiv nedsättning och svenska som andraspråk. Vi har byggt upp en stor kompetens inom dessa fält sedan början av 1990-talet.

Besök vår hemsida för mer info eller kontakta oss.

http://accesslt.se

Katarina Heimann Mühlenbock (Katarina@accesslt.se)

Sofie Johansson (Sofie@accesslt.se)

Kontaktformulär:

Annonser